Vores rolle

SNÆDALs hovedrolle er at hjælpe dig til at få succes med at omsætte dine ideer til virkelighed. 
Med en serviceaftale får du tryghed og stabilitet. Du betaler et fast, månedligt gebyr, og vi tager os af din hjemmeside og sociale mediers indhold og markedsføring.

Vi er dine web- og marketingeksperter.
Analyse og design
Vi hjælper med at skabe solide krav til dit projekt. En god krav- og funktionalitetsanalyse sparer en masse tid, omkostninger og usikkerhed i takt med at projektet skrider frem.

Hosting- and operations plan 
Når vi kender de aktuelle krav, kan vi beslutte, hvilken slags hostingplatform der kræves til dit projekt. lad os stå for systemanalysen til din hosting og forhandlinger med dine hostingpartnere.

Branding and social media
Dit brand er mere end blot et logo eller et slogan. Det er en historie, der forbinder med dit publikum og kommunikerer din vision. Vi kan hjælpe dig med at lave den historie og dele den med verden gennem markedsføring på sociale medier. Lad os arbejde sammen for at gøre dit brand uforglemmeligt.
Hjemmesider og online løsninger
Vores team er specialiseret i at skabe hjemmesider og webapplikationer skræddersyet til dine projektbehov. Vi fokuserer på at levere enkle og elegante løsninger, der opfylder dine specifikationer. 
Overvågning og opdateringer
Vores service tager sig af din hjemmesides daglige behov. Vi overvåger dens ydeevne, sikkerhedskopierer dens data, opdaterer dens software og administrerer dens indhold. Vi tilbyder også restaurering og reparation af websteder i tilfælde af skader på dit websted.

Med dig hele vejen
Uanset om du har brug for hjælp til at skabe, administrere eller promovere din online tilstedeværelse. Vi tilbyder en række tjenester, herunder analyse, design, udvikling, hosting, indholdsstyring, sociale medier, e-mail-hosting, sikkerhed og online forretningsløsninger eller rådgivning. Vi er her for dig.
Analysis and design
We assist in creating solid requirements for your project. Good requirements- and functionality analysis saves a lot of time, cost and uncertainty as the project progresses.
Hosting- and operations plan
When we know the requirements at hand we can decide what kind of hosting platform is required for your project. let us handle the systems analysis for your hosting and negotiations with your hosting partners.
Branding and social media
Your brand is more than just a logo or a slogan. It's a story that connects with your audience and communicates your vision. We can help you craft that story and share it with the world through social media marketing. Let's work together to make your brand unforgettable.
Websites and online solutions
Our team specializes in creating websites and web applications tailored to your project needs. We focus on delivering simple and elegant solutions that meet your specifications.
Monitoring and updates
Our service takes care of your website's daily needs. We monitor its performance, backup its data, update its software and manage its content. We also provide site restoration and repair services in case of any damage to your website.
With you all the way
Whether you need help with creating, managing, or promoting your online presence. We offer a range of services, including analysis, design, development, hosting, content management, social media, email hosting, security, and online business solutions or consultation. We are here for you.
Search